Úvodní stránka
 Ubytování
 Rekreace
 Cykloturistika
 Prodej
 Kontakty


Veselí nad Moravou
ubytování, cykloturistika


Stránky si právě čte 1 člověk

[ 10146 ]
Cykloturistika Třebíčsko 
 

Ubytovna v Zbraslavi u Rosic je typu turistické ubytovny, bungalovů nebo vilek. Z tohoto areálu můžete pořádat výlety do okolí zejména TŘEBÍČSKA, vede tudy turistická stezka č. 395 a zahrnuje zejména tyto trasy:

odrážka trasa č. 1  - z Velké Bíteše do Rosic  - 58 km, středně náročná trasa, kola silniční, trekking
odrážka trasa č. 2  - z Rosic do Ivančic  - 45 km, středně náročná trasa, kola MTB, trekking
odrážka trasa č. 3  - z Hrotovic do Dukovan  - 33km, lehká trasa, kola MTB, trekking
odrážka trasa č. 4  - z Krumlova do Mohelna  - 38 km, středně náročná trasa,kola MTB, trekking
odrážka trasa č. 5  - z Velké Bíteše přes Březník  - 45 km, středně náročná trasa,kola MTB, trekking
odrážka trasa č. 6  - z Náměště do Kramolína  - 38 km, lehká trasa, kola MTB, trekking
odrážka trasa č. 7  - z Malešic přes Lipník  - 39 km, lehká, kola MTB, trekking
odrážka trasa č. 8  - z Třebíče přes Trnavu  - 36 km, středně náročná trasa, kola MTB, trekking
odrážka trasa č. 9  - z Jaroměřic nad Rokytnou do Hrotovic  - 41 km, lehká trasa, kola MTB, trekking

Orientační mapka cyklotras v blízkém okolí


pro větší zobrazení klikněte na mapku

 

TŘEBÍČSKO
se rozkládá v jihozápadním cípu Moravy na rozloze 1520 km2. Jeho severní polovinu tvoří malebná,j pahorkatá krajina výběžku Českomoravské vrchoviny, bohatá na lesy a rybníky, jižní část se otevírá do slunných jihomoravských rovin. Krajem protékají řeky Jihlava, Oslava a Rokotná, s koryty zařezávajícími se do terénu hlubokými údolími s pozůstatky starověkých hradů, a s podobou připomínající často kaňon. Nejpozoruhodnějším úsekem v údolí řeky Jihlavy je kotlina na obou březích jižně od Mohelna, vyhloubená prudce do meandru vodním tokem. Toto území bylo podle geologického podkladu nazváno Mohelenská hadcová step, unikátní území se stepní vegetací trpasličího vzrůstu, které je od roku 1952 státní přírodní rezervací. Na řece Jihlavě byla vybudována vyrovnávací vodní nádrž Mohelno, a Vodní dílo Malešice, přehrada dlouhá 22km o rozloze 480 ha se 104 m vysokou sypanou hrází.
Typickým prvkem scenérie Třebíčska daný geologickým podložím, který jinde nenajdete, jsou oblé velké balvany rozptýlené v terénu, nebo seskupené v hromady. Jedna z největších balvanitých kup u Pocoucova je chráněnou přírodní památkou „Syenitové skály“. Rovněž výskyt rostlin otevřených východoevropských stepí v okolí Třebíče, je pozoruhodností tohoto kraje, k jehož ochraně byly zřízeny přírodní památky „Ptáčkovský kopeček“ a „Kobylinec“ u Trnavy.
Mezi geologické zvláštnosti zdejší přírody patří naleziště moravských vltavínu v okolí Třebíče a Dukovan. Vltavíny, - tektity jsou drobné kousky zeleného nebo hnědozeleného přírodního skla s vrásčitým povrchem, které vznikly při vysoké teplotě rychlým přetavením povrchových hornin a jsou předmětem zájmu sběratelů nerostů i klenotníků.
Nejstarší stopy osídlení Třebíčska sahají až do doby neolitu, archeologické nálezy potvrdily osídlení i v době bronzové a železné. Čas a dovednost minulých generací vytvořily sled stavebních památek všech slohových období. K nejstarším patří rotundy ze 12. a 13. století v Jemnici a Štěpkově. V první polovině 13.stol. byla při benediktinském klášteře v Třebíči započata stavba pozdně románského chrámu, náležejícího dnes mezi nejvýznamnější architektonické skvosty ve střední Evropě. Z řady tvrzí, které byly na Třebíčsku budovány v době gotické, má zcela mimořádnou důležitost pro národní dějiny - tvrz v Kralicích, místo vzniku českého překladu bible nazvané Bible kralická.
Třebíčsko nabízí množství zážitků pro milovníky historie, architektonických a uměleckých památek a příjemnou krajinu s nenarušenou přírodou a čistým ovzduším lákající k turistickým procházkám a projížďkám.